Các chỉ huy đội tham gia phần thi kỹ năng hoạt động.

Tham gia Trại huấn luyện, 48 em học sinh là Chỉ huy Đội đến từ các Liên đội Tiểu học, Liên đội Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được huấn luyện các kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và kỹ năng hoạt động như: kỹ năng tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế, xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, trò chơi lớn, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore…

Trại huấn luyện Kỹ năng Chỉ huy Đội tỉnh Đắk Nông năm học 2018 - 2019 nhằm kiểm tra kiến thức, bản lĩnh và năng lực của các em Chỉ huy Đội thông qua các hoạt động sát hạch kỹ năng, thi kiến thức, sinh hoạt cộng đồng và những hiểu biết, hiến kế của người Chỉ huy Đội trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Đây là sân chơi thiết thực, bổ ích, đồng thời là dịp để đội ngũ Chỉ huy Đội giao lưu, sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Đội.

Thu Hà
Tỉnh Đoàn Đắk Nông