Đảng ta xem trí thức trẻ là vốn liếng quý báu của dân tộc!

(CTG) Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã có những chia sẻ trong bài phát biểu của mình với các đại biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2022, vào ngày 11.11.

 

Đảng ta xem trí thức trẻ là vốn liếng quý báu của dân tộc! - ảnh 1

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 5 năm 2022, diễn ra tại tỉnh Bến Tre vào ngày 11.11. NHẬT THỊNH

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, tri thức gắn liền với sự hình thành của xã hội loài người, là nền tảng của tiến bộ và công bằng xã hội. Đối với mỗi quốc gia, trong từng giai đoạn lịch sử, đội ngũ trí thức nói chung, trí thức trẻ nói riêng luôn là hạt nhân cho công cuộc xây dựng và phát triển, là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của quốc gia đó.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà thế giới đang phát triển mạnh mẽ cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò của đội ngũ trí thức trẻ, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, ngày càng được đề cao, là nền tảng cho phát triển, phản ánh sức mạnh của quốc gia.

Ở Việt Nam, quá trình phát triển cách mạng dân tộc gắn liền với sự phát triển của đội ngũ trí thức. Từ năm 1442, danh sĩ Thân Nhân Trung được giao soạn bài văn bia cho bia tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nêu bật tầm quan trọng của nhân tài: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”. Điều đó có nghĩa, sự trường tồn của một quốc gia nằm ở chính tài năng của mỗi người trong quốc gia đó. Đây là những quan điểm, tầm nhìn chiến lược về hiền tài, về trí thức.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của trí thức, nhất là trí thức trẻ. Đảng ta xem trí thức là "vốn liếng quý báu của dân tộc". Việc hội tụ, trọng dụng và phát triển nhân tài, xây dựng đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6.8.2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Đảng ta xem trí thức trẻ là vốn liếng quý báu của dân tộc! - ảnh 2
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đến tham dự tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2022, vào ngày 11.11. NHẬT THỊNH

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phát huy tính sáng tạo, tổ chức thành công 4 kỳ Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, với nhiều kết quả tích cực, quy tụ được mạng lưới các nhà khoa học, trí thức trẻ Việt Nam từ khắp 5 châu; nhiều góp ý, đề xuất, hiến kế đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tiếp thu và vận dụng trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Tôi đánh giá rất cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần tiên phong, nỗ lực phấn đấu và ý chí, quyết tâm góp sức, phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của các bạn trí thức trẻ tham dự các kỳ diễn đàn vừa qua.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của Nhà tài trợ Vàng là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Diễn đàn lần thứ 5 diễn ra trong bối cảnh cả nước chung sức, đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, nền tảng kinh tế quốc gia đã phục hồi và phát triển tích cực. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn phức tạp, khó lường, hậu quả của dịch bệnh tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tình hình thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng rất lớn đến các quốc gia trên toàn cầu.

Diễn đàn năm nay với chủ đề “Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch” là rất thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc. Tôi tin trưởng rằng các bạn trí thức trẻ với trình độ, kiến thức, nhiệt huyết, khát vọng của mình đến với Diễn đàn là cơ hội lớn, cùng nhau “thỏa chí” bàn bạc, thảo luận đưa ra những mô hình, giải pháp, hiến kế cụ thể, khả thi, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững.

Tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu “phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre” hiện nay, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có trọng tâm, trọng điểm và đột phá, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Đặc biệt, với định hướng phát triển về hướng Đông, mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tạo ra động lực và nguồn lực mới để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tôi kỳ vọng diễn đàn lần này được tổ chức tại Bến Tre sẽ là cơ hội tốt để các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng có thêm nhiều điều kiện kết nối với mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, phát huy một cách tốt nhất thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương và cả vùng ĐBSCL. Đặc biệt, tại Bến Tre, với sự chung tay, góp sức của các bạn trí thức trẻ sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển tỉnh, hiện thực hóa Khát vọng Bến Tre năm 2045, xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre trở thành nơi: “đáng sống, thu nhập tốt, xanh sạch, thân thiện và hiện đại”.

Theo TN