Hà Giang: Tập huấn cho 200 thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện Vị Xuyên

(CTG) Từ ngày 16 đến ngày 20/4/2019, tại huyện Vị Xuyên, Tỉnh Đoàn Hà Giang đã mở lớp tập huấn cho 200 thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn huyện theo Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang năm 2019.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đoàn viên thanh niên được các giảng viên của các sở ngành trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về các vấn đề: Phân tích thị trường cung, cầu và chuỗi giá trị sản phẩm; gợi ý những ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên phù hợp với từng địa phương gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, miền; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, giúp thanh niên định hướng ý tưởng khởi nghiệp; khởi nghiệp theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, định hướng hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ cho thanh niên; nâng cao kiến thức hiểu biết về Maketing trong việc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho thanh niên khởi nghiệp, đăng ký mẫu bao bì nhãn mác hàng hóa cho sản phẩm sản xuất của các điển hình/mô hình do thanh niên thực hiện… đồng thời, được tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế từ các mô hình phát triển kinh tế điển hình do thanh niên làm chủ trên địa bàn huyện.

Thăm quan mô hình nhà lưới trồng rau, quả năng xuất cao

Lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà. Tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên vươn lên lập nghiệp, ổn định đời sống vật chất, tinh thần, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế. Xây dựng và mở rộng hình thức liên kết, hợp tác thông qua các mô hình kinh tế, các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) có sự tham gia của thanh niên, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn – Hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Qua chương trình tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức và phát huy sức mạnh, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời khơi dậy sức trẻ và tinh thần vươn lên trong cuộc sống, vượt qua chính mình; dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế của giới trẻ trong toàn tỉnh và giúp thanh niên có cơ hội giao lưu và giải đáp những băn khoăn, trăn trở hay nguyện vọng trong quá trình khởi nghiệp.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Hà Giang sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn cho 800 thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang năm 2019 tại các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì và Xín Mần.

Lê Anh Tuấn
Tỉnh Đoàn Hà Giang