Hà Tĩnh: 100% các huyện, thành phố hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Tính đến hết ngày 31/7, 100% đơn vị Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng của cấp trên, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh đã kịp thời xây dựng và ban hành các hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 13/13 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các đơn vị; phân công các đồng chí lãnh đạo Hội và Ủy viên Ban thư ký theo dõi, phụ trách các đơn vị tham gia hỗ trợ, hướng dẫn, cùng tháo gỡ khó khăn với cơ sở trong quá trình tổ chức Đại hội. Qua đó, công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho nhiệm kỳ mới theo đúng cơ cấu, số lượng, chất lượng.

Bên cạnh đó, Đại hội Hội cấp huyện, thị xã, thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương.Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên để tiến hành Đại hội đảm bảo chất lượng, trang trọng, tiết kiệm. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang chính thống của Đoàn - Hội, qua mạng xã hội, tuyên truyền tại các Hội nghị gặp mặt biểu dương, khen thưởng.... Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian, tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền hoạt động và kết quả Đại hội Hội các cấp, tuyên truyền về các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2019; các công trình phần việc thanh niên chào mừng Đại hội; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, thanh niên, hội viên hướng về Đại hội…

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cẩm Xuyên.

Việc xây dựng các văn kiện Đại hội được Ủy ban Hội các huyện, thị xã, thành phố phản ánh đầy đủ kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới với những nội dung cụ thể, sát thực với tình hình địa phương. Đại biểu tham dự Đại hội đều nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện nhằm góp phần đưa công tác Hội và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, tạo sức lan tỏa trong thanh niên. Quy trình nhân sự của Đại hội được các đơn vị lựa chọn, tín cử các anh, chị có tín nhiệm, uy tín cao với thanh niên cũng như chủ động, báo cáo xin ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền và ủy ban Hội cấp trên.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện có thành phần thanh niên dự đa dạng và thực sự tiêu biểu trong thanh niên; chương trình đại hội ngắn gọn, mang đậm màu sắc của Hội; có 12/13 đơn vị hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện tại Đại hội và có 160 tập thể, công trình, các cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào Thanh niên giai đoạn 2014 - 2019 được vinh danh, tuyên dương; Đặc biệt, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện 325 công trình, phần việc thanh niên để chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, được thanh niên, hội viên đồng tình hưởng ứng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị. Tổ chức tốt Đại hội Hội LHTN các cấp nhằm củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh xứng đáng với vai trò là nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là nhịp cầu nối, là ngôi nhà chung và là người bạn đồng hành của đông đảo thanh niên.

Với khí thế ấy, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện các bước chuẩn bị chu đáo để tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng9/2019).

Phạm Tú
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh