Hòa Bình: Hoàn thành tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2019 -2024

(CTG) Thực hiện Kế hoạch số 52 KH/TWH, ngày 14/9/2018 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc "Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII"; Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thành công 11/11 Đại hội cấp huyện, thành phố.

 

Ngay từ cuối tháng 01/2019, Ủy ban Hội cấp huyện trong toàn tỉnh đã tập chung cho công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh, đến ngày 29/4/2019 đã có 210/210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam cấp xã đảm bảo quy trình, nội dung và tiến độ. Cũng Kế hoạch của Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh, ngày 15,16/5/2019 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Thủy đã tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện; tính đến ngày 31/7/2019, đã có 11/11 đơn vị trong toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp huyện, thành phố đảm bảo quy trình, nội dung và tiến độ theo kế hoạch.

Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Thủy - Đơn vị thứ 11 tổ chức thành công Đại hội.

Trong quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền và BTV Đoàn cùng cấp, công tác chuẩn bị chu đáo nên đa số Đại hội cấp xã và 100% Đại hội cấp huyện đã được tổ chức có nét đổi mới đồng thời đảm bảo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Đặc biệt là các báo cáo được trình bày ngắn gọn hơn và lồng ghép trình chiếu hình ảnh minh họa; 100% đơn vị cấp xã và 9/11 đơn vị cấp huyện tổ chức hiệp thương bầu Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ủy ban Hội các cấp được tiến hành theo trình tự các bước chặt chẽ, đảm bảo quy định về số lượng, tỉ lệ nữ, trẻ hóa và nòng cốt của Đoàn; số Ủy viên Ủy ban Hội là thanh niên tiêu biểu, là đại diện các câu lạc bộ, tổ đội nhóm tăng lên; tính đại diện các tầng lớp thanh niên bước đầu được đảm bảo tương đối đầy đủ; giảm số ủy viên UB Hội là UV BCH Đoàn các cấp. Thành phần đại biểu tham dự đại hội có nhiều đổi mới tích cực, số lượng đại biểu là đại diện chủ chốt các CLB, tổ, đội nhóm về khởi nghiệp, thiện nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao... tăng lên phát huy được cơ bản sự tham gia của hội viên, thanh niên, không khí đại hội sôi nổi hơn; cộng đồng có hiệu ứng tốt hơn về Đại hội Hội LHTN Việt Nam.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đang gấp rút triển khai, dự kiến Đại hội được diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2019.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình