Chương trình tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội tại cơ sở

Tại chương trình, 300 cán bộ Đoàn – Hội – Đội chủ chốt cơ sở trên địa bàn quận đã được truyền đạt các chuyên đề và kỹ năng như: thu hút tập hợp thanh niên, thuyết trình và nói chuyện trước đám đông; tổ chức trò chơi tập thể; phát và nhận tín hiệu Morce-Semaphore; hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội...

Chương trình tập huấn thu hút 300 cán bộ Đoàn – Hội – Đội chủ chốt các cơ sở

Theo anh Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai, với tinh thần đổi mới, thiết thực, nghiêm túc và kỷ cương, chương trình tập huấn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội cơ sở của quận trong giai đoạn hiện nay.

Các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh niên trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Mặt khác, chương trình còn góp phần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh.

Theo TTTĐ