Nhiệm kỳ 2017- 2022, toàn Đoàn trồng được 61 triệu cây xanh

(CTG) Thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính Phủ trồng 1 tỷ cây xanh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, thông qua đó các cấp bộ Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh giai đoạn 2017-2022. Nhiệm kỳ 2017- 2022 toàn Đoàn trồng được 61 triệu cây xanh.

 

So với chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ, số lượng cây xanh được trồng tăng gấp đôi với 61 triệu cây xanh được trồng mới.

 

 

Trong đó, đặc biệt tỉnh Đoàn Quảng Ngãi có số cây xanh vượt chỉ tiêu cao nhất, trồng mới 2.258.588 cây xanh (Vượt chỉ tiêu 623%), theo Kế hoạch 400a-KH/TWĐTN-TNNT ngày 16/7/2021; Ban Thanh niên Quân Đội có số cây xanh trồng mới cao nhất nhiệm kỳ: 5.450.884 cây xanh.

 

 

 

 

Chương trình đã được triển khai một cách rộng rãi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; tổ chức thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước.

 

 

 

 

CTG