Tập huấn về kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên khu vực phía Bắc năm 2018

(CTG) Hôm nay, tại Hà Nội ngày 25/12/2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Chương trình tập huấn về kiến thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho thanh niên khu vực phía Bắc năm 2018 với sự tham gia của 150 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là vấn đề mang tính toàn cầu song đặc biệt cấp bách đối với Việt Nam là một trong năm nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH. Ứng phó với tác động BĐKH là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH. Ở Việt Nam, ứng phó với BĐKH được coi là một thách thức chủ yếu đối với tiến trình bảo vệ và phát triển của đất nước.

Những tác động do BĐKH ở Việt Nam là rất nghiêm trọng và là mối đe dọa đối với việc hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cũng như các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Trong đó, các lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng nhiều nhất với BĐKH ở Việt Nam là thủy lợi, an ninh lương thực và nông nghiệp, các vấn đề y tế và các khu vực đồng bằng thấp và các vùng duyên hải.

Chương trình tập huấn giới thiệu tổng quan về BĐKH, tác động của BĐKH ở Việt Nam, cơ chế để các tổ chức Hội kết nối với các Cơ quan của Chính phủ và Quốc hội trong đóng góp chính sách và pháp luật liên quan đến vấn đề BĐKH, nhằm mục tiêu tăng cường nhận thức và trao đổi quan điểm về vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, thanh niên Việt Nam trong công tác ứng phó với BĐKH, qua đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, góp phần tập hợp thanh niên tiên phong trong chương trình hành động ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường sống và hướng tới sự phát triển bền vững cho đất nước.

Hoàng Long