Trong thời gian 1 buổi, các học viên là thanh niên nông thôn và bí thư các chi đoàn thôn, bản có mô hình phát triển kinh tế tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn đã được thành viên đội TNXK chuyển giao tiến bộ KHKT cấp tỉnh hướng dẫn về công tác giống, kỹ thuật xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng gà lông mầu sinh sản, gà thịt theo hướng an toàn sinh học.

Trao gà giống, thức ăn, vắc-xin cho 10 bí thư chi đoàn tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Đồng thời, các học viên cũng được hướng dẫn công tác thú y trong chăn nuôi gà, tổ chức quản lý đàn gà theo quy mô trang trại và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi gà; một số kiến thức cơ bản về chăn nuôi gà an toàn sinh học để áp dụng trên đàn gà.

Ngoài ra các học viên còn trao đổi kinh nghiệm với nhau và được đội TNXK giải đáp trực tiếp những thắc mắc gặp phải trong quá trình chăn nuôi.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 4.000 con gà giống, thức ăn, vacxin... cho 10 Bí thư chi đoàn tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Mai Nhung - TĐ Thanh Hóa