Triển khai mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn"

(CTG) Theo đó, để triển khai mô hình này, liên đội tại các trường phải vận động học sinh mang 3 loại rác thải (kim loại, sản phẩm từ nhựa và giấy) bỏ vào 3 ngăn của chiếc xe phân loại rác. Đồng thời, các liên đội cũng tiến hành hướng dẫn các học sinh phân loại rác tài nguyên ngay từ sinh hoạt trong gia đình, khu dân cư, nhà trường.

 

Ngày 11/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phát động triển khai mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn”. Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 14 chiếc xe phân loại rác thải cho các trường Tiểu học.

Ban tổ chức trao xe phân loại rác cho các trường Tiểu học.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho hay, đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm khuyến khích, nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong việc phân loại rác thải bảo vệ môi trường sống; phổ biến về kiến thức để phân loại rác hữu cơ, rác tái chế. Qua đó, góp phần hình thành lối sống xanh, phát huy truyền thống tương thân tương ái cho các em nhỏ.

Theo đó, để triển khai mô hình này, liên đội tại các trường phải vận động học sinh mang 3 loại rác thải (kim loại, sản phẩm từ nhựa và giấy) bỏ vào 3 ngăn của chiếc xe phân loại rác. Đồng thời, các liên đội cũng tiến hành hướng dẫn các học sinh phân loại rác tài nguyên ngay từ sinh hoạt trong gia đình, khu dân cư, nhà trường.

Việc phân loại và thu gom rác thải tài nguyên được tiến vào ngày thứ 5 hằng tuần và được gọi là “Ngày thu gom rác thải tài nguyên”. Sau mỗi tuần, Giáo viên Tổng phụ trách Đội phối hợp cùng giáo viên tiến hành thống kê, bán rác cho cơ sở thu mua rác thải tài nguyên. Kinh phí thu được dùng để hỗ trợ hoạt động trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị trường mình.

Mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn” năm 2022 được thực hiện thí điểm ở 14 trường Tiểu học. Trong năm học 2023 – 2024, chương trình sẽ được triển khai nhân rộng mô hình tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

CTG