Dự Đại hội có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thành Trung; chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; anh Ma Phúc Dự - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Phí Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Bình Đặng Văn Sình; cùng ác Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Bình; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, phường, thị trấn được các huyện, thành phố chọn tổ chức điểm và sự có mặt của 60 hội viên ưu tú đại diện cho 762 hội viên trong toàn xã là đại biểu tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Thượng Lâm lần thứ VI.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Thượng Lâm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ xã Thượng Lâm và cũng là Đại hội điểm cấp cơ sở do Ủy ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lựa chọn.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới; thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội; Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội cấp trên.

Đại hội cũng đã thông qua Nội quy, Chương trình làm việc của Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; hiệp thương cử đoàn Chủ tịch và thư ký đại hội…đã được Đại hội thực hiện nghiêm túc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Thượng Lâm. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên của xã Thượng Lâm đã được triển khai đồng bộ với nhiều kết quả nổi bật như: tổ chức trên 10 buổi giao lưu nói chuyện truyền thống tìm hiểu về lịch sử truyền thống của quê hương, đất nước thu hút trên 3.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi; thành lập CLB giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc thường xuyên biểu diễn phục vụ khách du lịch tại các điểm dịch vụ du lịch Homestay Nà Đông và Nà Tông; xây dựng 07 công trình thanh niên, 45 phần việc thanh niên; tham gia xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường quê, với tổng chiều dài 18,5 km trị giá 796 triệu đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 402 thanh niên, dạy nghề cho 121 thanh niên; kết nạp được 185 Hội viên mới, giới thiệu cho tổ chức Đoàn 165 hội viên ưu tú xem xét kết nạp...

Đại hội cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam cấp trên, lãnh đạo Đảng ủy xã. Đây là những định hướng quan trọng cho Hội LHTN Việt Nam xã trong công tác tổ chức triển khai các hoạt động, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ trước mắc phải để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Các anh, chị Ủy viên Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam xã Thượng Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thượng Lâm năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh” Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong đó tập chung vào một số chỉ tiêu quan trọng sau: 100% các chi Hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên; Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu 100% các chi Hội và chi hội dưới cơ sở không có hội viên, thanh niên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội; trên 85% hộ gia đình do thanh niên làm chủ hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; tỷ lệ tập hợp thanh niên tham gia sinh hoạt tổ chức Hội liên hiệp thanh niên từ 85% trở lên; kết nạp 180 hội viên trở lên; giới thiệu 165 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét, kết nạp;phấn đấu mỗi năm: Ủy ban Hội xã xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên; 100% chi Hội xây dựng ít nhất 01 công trình phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả…

Đại hội cũng thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Thanh niên xã Thượng Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Thượng Lâm và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Thượng Lâm khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng nguyên tắc và đảm bảo theo hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; hiệp thương chọn cử ra 9 anh chị tham dự đại biểu dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Quan Văn Sĩ - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Bình, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Lâm đã khen thưởng cho 04 tập thể, 06 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho công tác Hội và phong trào thanh niên xã Thượng Lâm.

Ngay sau kết thúc đại Hội, Tỉnh Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã triệu tập họp rút kinh nghiệm về việc tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dương Minh Nguyệt
Tỉnh Đoàn Tuyên Quang