Quyết định về việc ban hành Quy chế giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc (sửa đổi, bổ sung)

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 227 -QĐ/TWĐTN-CNĐT
  • Ngày ban hành: 20/08/2019
  • Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy chế giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc (sửa đổi, bổ sung)
  • Loại văn bản: Quy chế
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: