Về việc gia hạn thời gian nhận các tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 1006 - CV/TWH
  • Ngày ban hành: 07/07/2019
  • Trích yếu: Số: 1006 - CV/TWH "Về việc gia hạn thời gian nhận các tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII"
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: