Kế hoạch và Đề cương Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 59 - KH/TWH
  • Ngày ban hành: 15/05/2019
  • Trích yếu: Kế hoạch và Đề cương Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: