Thông báo số 2 về tình hình tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2019

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 45 - TB/TWH
  • Ngày ban hành: 10/06/2014
  • Trích yếu: Thông báo số 2 về tình hình tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2019
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: