Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi Olympic Tiếng anh năm 2019

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Cuộc thi Olympic Tiếng anh
  • Ngày ban hành: 12/08/2019
  • Trích yếu: Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019”.
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: