Tài liệu Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Tài liệu Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh
  • Ngày ban hành: 21/08/2019
  • Trích yếu: Tài liệu Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh.
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: