Kế hoạch tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 68 - KH/TWH
  • Ngày ban hành: 09/09/2019
  • Trích yếu: Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: