Kế hoạch Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 226-KH/TWĐTN-ĐKTHTN
  • Ngày ban hành: 18/09/2019
  • Trích yếu: Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: