Kế hoạch và đề cương tuyên truyền 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: KH
  • Ngày ban hành: 13/09/2020
  • Trích yếu: Kế hoạch và đề cương tuyên truyền 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: