Kế hoạch Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 23 - KH/TWH
  • Ngày ban hành: 25/10/2020
  • Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021.
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: