Kiện toàn nhân sự Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số 1988/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 03/12/2020
  • Trích yếu: Theo quyết định 1328/QĐ-TTg của Thủ tướng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Phó Chủ nhiệm thường trực là Bí thư Trung ương Đoàn. Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo của nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể.
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: