Kế hoạch Tháng ba Biên giới năm 2021

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 25 -KH/TWH
  • Ngày ban hành: 24/02/2021
  • Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2021 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: