Bế mạc Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI

(CTG) Chiều nay 7/01/2022, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI đã bế mạc sau 1 ngày làm việc. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 cho các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tính, nhất trí cao với chủ đề công tác năm 2022: “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”.

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, cần phải chú trọng xây dựng Đoàn vững mạnh, nâng cao vị thế của Đoàn. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 được đặt ra là: nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Cùng với đó, Trung ương Đoàn cũng đặt nhiệm vụ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đổi mới triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thích ứng với tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát kết luận hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ghi nhận và tri ân sự nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở cơ sở trong năm 2021. Trong những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất, đoàn viên, thanh niên đã xông pha trên mọi mặt trận phòng chống dịch bệnh. “Có những thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tôi nghĩ Ban Bí thư không nên chỉ đạo để cơ sở tự lựa chọn công việc phù hợp nhất nhưng thực tế có những việc Ban Bí thư chậm trong chỉ đạo, định hướng. Rất may mắn bằng tinh thần sáng tạo, sự thích ứng, lăn xả của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã tạo nên bức tranh rất đẹp về sự tham gia của người trẻ trong phòng chống dịch”, anh Tuấn nói.

Năm 2022, nhiệm vụ của Đoàn rất nặng nề đó là: Tổ chức Đoàn các cấp vừa phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 là không chỉ tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, đúng điều lệ, thực sự là ngày hội lớn của thanh niên cả nước mà còn phải tiếp tục triển khai, hoàn thành các công việc, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Năm 2022, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức mới cho công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Vì vậy, chúng ta cần có những phương án, cách làm để công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi, lay động xã hội mang lại giá trị cho công cuộc phòng chống dịch, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chỉ khi đó những con số, chỉ tiêu, những công việc nhiệm vụ chỉ tiêu chúng ta đặt ra khẳng định hoàn thành, có ý nghĩa.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, anh Tuấn nhấn mạnh yếu tố phát hiện từ sớm, từ xa nhằm ngăn ngừa một cách kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ mầm mống. Công tác giám sát, phản biện cần có tính cảnh báo sớm, phòng ngừa để phát hiện từ sớm từ xa nhất là nâng cao hiệu lực hiệu quả của ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện.

Tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng tập Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII Nguyễn Phạm Duy Trang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý để anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa 8 thôi tham gia Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; kiện toàn chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII.

Nhân dịp này, BCH Trung ương Đoàn đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 46 đơn vị; Bằng khen cho 17 đơn vị đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc và 2 đơn vị tiên tiến; 46 cá nhân nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn.

Hải Đăng