Đại hội Đoàn cấp huyện bắt đầu diễn ra từ ngày 25/3/2022. Theo đó Tỉnh đoàn đã chọn 3 đơn vị đại hội điểm gồm: Thành Đoàn Đồng Xoài, Thị Đoàn Bình Long và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Đến nay, đã có 21/21 đơn vị tổ chức thành công Đại hội, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 6/21 đơn vị bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, đạt tỷ lệ 28% vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các đơn vị đều bám sát hướng dẫn của BTV Tỉnh Đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo, quá trình thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, tích cực chủ động xây dựng, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Đoàn, phát huy tính dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành. 

 

 

Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bám sát tình hình thực tế. Công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Quá trình tổ chức thực hiện thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội đảm bảo đúng quy chế làm việc của Đại hội; nhiều ý kiến góp ý mang tính xây dựng, đóng góp văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp. 

Đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới đều đảm bảo cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, là những người trẻ đại diện cho tiếng nói của thanh niên. Đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được trẻ hóa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đổi mới sáng tạo, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị ngày càng phát triển.

 

 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền trực quan tại đơn vị, tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, đài của tỉnh, địa phương … Đặc biệt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa được các đơn vị thực hiện sáng tạo, hiệu quả qua đó góp phần tiết kiệm kinh phí, đổi mới, sáng tạo, đem đến không khí tươi mới cho Đại hội.

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy các cấp. Đây là tiền đề để Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Mỹ Lành