Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

(CTG) Trong tháng 7/2019 vừa qua Bộ Lao động - Thương binh - xã hội đã ký quyết định và phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019

 

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Đông thời, nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Rất nhiều các bạn trẻ đã được tư vấ, hướng nghiệp hỗ trợ vốn lập nghiệp trong năm 2018.

Bên cạnh đó, cũng thúc đẩy xây dựng trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan trong và ngoài nước vào công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, Bộ Lao động - Thương binh - xã hội sẽ tiến hành biên soạn, in ấn, phát hành Cẩm nang về khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông trên mạng xã hội, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Đồng thời cũng tổ chức các ngày hội khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019, tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp…. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn kinh phí sẽ được lấy từ ngân sách sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hoá, đóng góp, vận động tài trợ hợp pháp khác. Dự kiến lên đến gần 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tải quyết định và kế hoạch tại đây

Hoàng Long