Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 1

Vườn quýt hồng nổi tiếng của huyện Lai Vung. Ảnh: Hòa Hội

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 2

Độc đáo không gian Tràm Chim. Ảnh: Hòa Hội

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 3

Bạn trẻ thích thú với không gian vô cùng ấn tượng

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 4
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 5
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 6
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 7

Đại biểu chụp ảnh với quýt hồng

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 8
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 9

Lưu lại kỷ niệm với sản phẩm xoài Cao Lãnh

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 10
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 11

Bạn trẻ trải nghiệm bên cạnh xoài

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 12

Không gian khởi nghiệp "Đất Sen hồng"

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 13

Sản phẩm sen Đồng Tháp trưng bày tại Đại hội

Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 14
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 15
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 16
Không gian Tràm Chim, quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh bên lề Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp ảnh 17

Các đại biểu lưu lại ảnh kỷ niệm tại Đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Theo TP