Lạng Sơn hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện vượt tiến độ ảnh 1

Thông tin từ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho hay, từ cuối tháng 4/2022, Lạng Sơn đã hoàn thành đại hội Đoàn cấp cơ sở của 505 đơn vị. Ngay sau thành công của đại hội Đoàn cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện, tương đương.

Lạng Sơn hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện vượt tiến độ ảnh 2
18/18 Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã hoàn thành đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị tổ chức đại hội Đoàn các cấp, đồng thời phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, chỉ đạo đại hội tại các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Đồng thời, phân công cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn tăng cường về 11/11 huyện, thành phố để hỗ trợ công tác chuẩn bị đại hội; phối hợp sát sao với cấp ủy chỉ đạo, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư khóa mới đảm bảo quy trình, quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Lạng Sơn hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện vượt tiến độ ảnh 3

Trong 18 Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc có 4 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Kết quả, trong 18 Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc có 4 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội; 3/18 đơn vị bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm; độ tuổi bình quân Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo quy định không quá 30 tuổi.

Đặc biệt, nhân sự được giới thiệu bầu tại đại hội có tỷ lệ phiếu đồng ý cao (tỷ lệ trung bình trên 95%). Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện đã chủ động, tích cực chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội Đoàn cấp tỉnh đảm bảo quy trình, quy định, tiêu chuẩn cán bộ Đoàn.

Lạng Sơn hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện vượt tiến độ ảnh 4

Bên cạnh đó, quy trình bầu tại Đại hội diễn ra đúng trình tự quy định; công tác ứng cử, đề cử tại Đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của Đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học theo hướng tinh gọn, nội dung văn kiện đánh giá đúng thực tế tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các trang Fanpage, mạng xã hội, website của đơn vị…

Sự thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027 là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo TP