Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 1

Gian hàng của đơn vị huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 2

Đặc sản thỏ sấy gác bếp của đoàn viên Hồ Hữu Nghị (huyện Tánh Linh) và tinh bột nghệ Đông Đan của đoàn viên Lê Thị Lệ Thắm.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 3

Gian hàng của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 4

Sản phẩm nước ép thanh long của huyện Hàm Thuận Bắc do đoàn viên Trần Thị Kim Lĩnh nghiên cứu, phát triển.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 5

Gian hàng huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 6
Hai sản phẩm chủ lực là mật nho và gốm Bàu Trúc được trưng bày bên lề Đại hội.
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 7

Gian hàng của TP.Phan Thiết và Huyện đảo Phú Quý.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 8

Khá bắt mắt với gian hàng của Thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 9
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 10
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 11
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 12

Có cả sản phẩm từ trầm hương.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 13

Giống nhãn nổi tiếng của Bình Thuận.

Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 14
Sản phẩm công nghệ của tỉnh Bình Thuận do Đoàn viên, Thanh niên nghiên cứu.
Sản vật quý, độc đáo mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận ảnh 15
Một dòng sản phẩm khác của Thanh niên Bình Thuận.

Theo TP