{SITCOM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO}

CTG - TẬP 3: “QUÁ KHỨ HUY HOÀNG”

��Bạn không thể làm tốt một việc gì nếu không đam mê
��Bạn không thể thành công nếu không theo đuổi đến cùng đam mê ấ
✨Khởi nghiệp cũng vậy, thanh niên cần “yêu” lĩnh vực mình làm, “say đắm” và nỗ lực “theo đuổi” tình yêu ấy
��Thành công luôn đợi thanh niên khởi nghiệp nếu bạn biết cố gắng và theo đuổi đam mê!