Toàn tỉnh có 11 huyện, thị, thành Đoàn và 4 Đoàn trực thuộc. Đến nay 15/15 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh đoàn chọn đơn vị huyện đoàn Kế Sách để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

 


Nhìn chung công tác chuẩn bị Đại hội của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình, quá trình tổ chức Đại hội hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19. Về nhân sự khóa mới thì Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu chuẩn đảm bảo quy định; quy trình giới thiệu nhân sự dân chủ, khách quan và đúng độ tuổi.

Kết quả Đại hội cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã bầu 13 đồng chí Bí thư, có 08 đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp tại Đại hội, (đạt tỷ lệ 61,54%), 13 đồng chí Phó Bí thư huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, 80 đồng chí vào Ban Thường vụ, 65 đồng chí được bầu vào Uỷ ban kiểm tra và 268 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó số lượng nữ tham gia Ban Thường vụ là 28/80 đồng chí (đạt tỷ lệ 35%), tham gia Ban Chấp hành 108/268 đồng chí, số lượng dân tộc thiểu số tham gia Ban Thường vụ là 07/80 đồng chí (đạt tỷ lệ 8,75%); tham gia Ban Chấp hành là 37/268 đồng chí (đạt tỷ lệ 13,81%).

Thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện sẽ là tiền đề quan trọng để Tỉnh Đoàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20-21/9 tới.

 Hồng Loan