Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp

(CTG) Làm việc về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Cà Mau, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đề nghị, tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dành nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp…

 

Ngày 6/9, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư làm việc với tỉnh Cà Mau về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” (Nghị quyết 25). Đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với đoàn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, thông tin, tiến tới tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25, năm nay Trung ương Đoàn thành lập 7 đoàn công tác giám sát về việc thực hiện Nghị quyết tại 8 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Cà Mau. Mục đích giám sát nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc sau 14 năm thực hiện Nghị quyết để kịp thời tham mưu, đề xuất bổ sung những chính sách có liên quan, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 10/11/2008 để cụ thể hóa thực hiện. Tỉnh uỷ cũng vừa ban hành Nghị quyết 06 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới.

Trong những năm qua, các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia học tập, nghiên cứu thông qua các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thanh niên thực hiện các dự án khởi nghiệp; định kỳ tổ chức Hội thi Tin học trẻ và tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng…

Tỷ lệ thanh niên được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp chiếm khoảng 70%; đào tạo nghề cho hơn 24.000 lượt thanh niên nông thôn/năm; giải quyết việc làm hơn 30.000 lượt thanh niên/năm; đào tạo và đưa đi lao động ở nước ngoài 800 thanh niên. Tỉnh đã hỗ trợ cho học sinh, sinh viên vay trên 26 tỷ đồng.

Tỉnh thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo sau đại học; đã thu hút cán bộ, trí thức trẻ về công tác ở các xã (trong đó có 1 tiến sĩ, 14 thạc sĩ và 1 đại học); thu hút 197 trí thức trẻ về công tác tại 78/101 xã, phường, thị trấn. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ hằng năm (cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên tham gia lớp bồi dưỡng chiếm khoảng 82%) theo các chuyên đề.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ Đoàn cấp cơ sở có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên; có ít nhất 5% cán bộ Đoàn khối công chức, viên chức, trường học và đoàn cấp huyện có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 70% cán bộ Đoàn cấp cơ sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu đề xuất nhiều nội dung quan trọng về công tác thanh niên.

Trao đổi với Đoàn công tác, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chia sẻ, vấn đề nổi lên của thanh niên Cà Mau là trình độ học vấn còn thấp, tỉnh chưa có trường đại học đào tạo lao động tay nghề cao; tỷ lệ kết nạp Đảng trong đoàn viên còn thấp, vì thế mục tiêu “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên” theo Nghị quyết số 25 xác định là khá cao, đề nghị Trung ương xem xét.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời đề xuất đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức Đoàn để có sức thu hút hơn nữa với thanh niên; tiếp tục hoàn thiện thể chế nhà nước về công tác quản lý thanh niên; cần tổ chức đánh giá việc bố trí, phân công cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên...

Ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 tại tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn từ thực tế địa phương.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đề nghị, tỉnh cần có sự phân công, phân kỳ rõ ràng cụ thể trong thực hiện Nghị quyết, cùng với đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dành nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp; bố trí, sắp xếp, đào tạo nguồn cán bộ trẻ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm đào tạo nghề cho thanh niên vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thanh niên yếu thế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Thành Ngại tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của Đoàn công tác, đặc biệt là những định hướng giúp địa phương thực hiện công tác thanh niên ngày càng tốt hơn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo và có những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 25; đồng thời, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác có buổi làm việc với Huyện uỷ U Minh.

Mộng Thường
Tỉnh Đoàn Cà Mau