Thấm nhuần những chỉ dẫn của Bác Hồ về "Thi đua ái quốc"

(CTG) Đã tròn 76 năm kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948), song những chỉ dẫn của Người về Thi đua yêu nước vẫn mang đậm ý nghĩa chính trị và tinh thần to lớn, luôn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Bác Hồ về Thi đua ái quốc - 1

Hình ảnh cổ động tuyên truyền ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.