Thành Đoàn Hà Nội hoàn thành Đại hội đoàn cấp huyện

(CTG) Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, hiện Thành đoàn đã hoàn thành đại hội Đoàn cấp huyện với 107/107 đơn vị tổ chức. Độ tuổi bình quân ban chấp hành được bầu mới đạt yêu cầu dưới 30.

 

Công tác nhân sự được cấp ủy và Đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo; ban chấp hành các cơ sở đoàn chủ động, chuẩn bị nhân sự đảm bảo quy trình, quy định, tiêu chuẩn cán bộ Đoàn để tham mưu cho cấp ủy và Đoàn cấp trên, cụ thể về nhân sự ban chấp hành, Thành đoàn Hà Nội cho biết đã được xây dựng đề án nhiệm kỳ mới có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu chuẩn, tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số đảm bảo theo quy định.

Độ tuổi bình quân ban chấp hành đoàn cấp cơ sở dưới 29 tuổi, cấp huyện dưới 30 tuổi.

Công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong lựa chọn nhân sự có năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc điều hành bầu cử của ban kiểm phiếu đúng nguyên tắc, khoa học, đảm bảo chương trình đại hội.

Việc bầu bí thư trực tiếp tại đại hội ở đại hội cấp huyện và tương đương: có 29/107 đơn vị thực hiện (đạt tỷ lệ 27,1% vượt trên mức tỷ lệ T.Ư yêu cầu).

Các đơn vị thực hiện nội dung bầu bí thư tại đại hội đã thực hiện đúng quy trình, dân chủ, kết quả bầu bí thư đúng với nhân sự dự kiến, đạt kết quả tín nhiệm cao, với số phiếu đạt hơn 95%, qua đó thể hiện được uy tín, sự tín nhiệm của thanh niên

Bảo Anh