Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024

(CTG) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, công chức-viên chức được nghỉ Tết 7 ngày. Cụ thể, công chức-viên chức sẽ được nghỉ 2 ngày trước Tết, từ thứ năm, ngày 8/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ tư, ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Vườn đào ngày Tết. (Ảnh: KHIẾU MINH)
Vườn đào ngày Tết. 

Ngày 22/11, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức-viên chức và người lao động.

Công chức-viên chức được nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ năm, ngày 8/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ tư, ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 8662/VPCP-KGVX ngày 3/11/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức-viên chức và người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh trong năm 2024.

Cụ thể, cán bộ, công chức-viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (sau đây gọi tắt là công chức-viên chức) được nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ năm, ngày 8/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ tư, ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đợt nghỉ Tết Nguyên đán này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Công chức-viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ bảy, ngày 31/8/2024 đến hết thứ ba, ngày 3/9/2024 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 lưu ý thực hiện, bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Công chức-viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ bảy, ngày 31/8/2024 đến hết thứ ba, ngày 3/9/2024 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần.

 

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức-viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 như dưới đây.

Đối với dịp nghỉ Tết Âm lịch: lựa chọn 1 ngày cuối năm Quý Mão và 4 ngày đầu năm Giáp Thìn; hoặc 2 ngày cuối năm Quý Mão và 3 ngày đầu năm Giáp Thìn hoặc 3 ngày cuối năm Quý Mão và 2 ngày đầu năm Giáp Thìn.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh: thứ hai, ngày 2/9/2024 Dương lịch, và lựa chọn 1 trong 2 ngày chủ nhật, 1/9/2024, hoặc thứ ba, 3/9/2024 Dương lịch.

Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức-viên chức. Các dịp nghỉ lễ, tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ luật Lao động 2019 hiện hành quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong sáu dịp lễ, Tết của năm.

Đó là: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch (1 ngày); Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày); Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày); Ngày Quốc khánh 2/9 (2 ngày).