Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên: Cần tháo gỡ những vướng mắc từ nhiều năm qua

Ngày 26.3, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên với chủ đề: "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Trước cuộc Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên diễn ra, Thanh Niên ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng của bạn trẻ nói lên những tâm huyết và mối quan tâm về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.

Gỡ khó cho công tác Đoàn trong doanh nghiệp nhà nước

Thời gian qua, trước những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, dưới sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp đã đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích của lao động trẻ, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trong sản xuất kinh, doanh; tạo động lực để thanh niên cống hiến sức trẻ xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đất nước.

Để làm được điều đó, không thể không kể đến sự đóng góp của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên: Cần gỡ khó vướng mắc nhiều năm qua - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Minh Thu

 

Tuy nhiên, cơ chế cho cán bộ Đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm trong doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Cụ thể, mô hình tổ chức, bộ máy của cơ quan chuyên trách Đoàn tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước không đồng nhất. 

Tại quy định ban hành năm 2019 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tố quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, trong đối tượng điều chỉnh không có tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp.

Tháng 2 vừa qua, Ban Tổ chức T.Ư Đảng đã có hướng dẫn về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, song đối với tổ chức Đoàn thì chưa có hướng dẫn tương tự.

Hiện nay, cán bộ Đoàn kiêm nhiệm không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, do không có quy định về việc doanh nghiệp được hạch toán các khoản chi phụ cấp này vào chi phí của doanh nghiệp; cũng không có quy định về mức chi đối với các chức danh cụ thể.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư mong muốn các cơ quan có thẩm quyền ban hành hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp nhà nước và quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong doanh nghiệp, để đẩy mạnh công tác Đoàn ở khu vực này.

Chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư

Tạo điều kiện để thanh niên gìn giữ văn hóa dân tộc

Nhà nước đã có chính sách đối với thanh niên về văn hóa, thể dục, thể thao, trong đó tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tuy nhiên, để thực hiện chính sách này cần có sự vào cuộc và triển khai cụ thể trên các mặt công tác.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên: Cần gỡ khó vướng mắc nhiều năm qua - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Myo

NGUỒN TNO