Tiền Giang, Trà Vinh hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) TÍnh đến ngày 29/7, các đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương của 02 tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2027.

Tại Trà Vinh, đến hết ngày 29/7, 14/14 đơn vị Đoàn cấp huyện tực thuộc Tỉnh đoàn đã hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đơn vị Đoàn cấp huyện của tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình Hướng dẫn số 50-HD/TĐTN-TCKT, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027” và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đại hội các đơn vị đã hoàn thành 04 nội dung: tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.

 

 

Theo đó, có 03/14 đơn vị tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội (gồm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu Kè, huyện Duyên Hải và Công an tỉnh); Đại hội các đơn vị đã bầu 258 đồng chí tham gia Ban Chấp hành đoàn cấp huyện và tương đương, trong đó có 83 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 12 đồng chí được bầu giữ chức danh Bí thư, 15 đồng chí được bầu giữ chức danh Phó Bí thư, 57 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 203 đại biểu chính thức và 58 đại biểu dự khuyết.

Sự thành công của Đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho thấy được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh và cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2022.

Ngày 28/7/2022, tại Hội trường A, Huyện ủy Cầu Ngang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu Ngang đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu Ngang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã hoàn thành 04 nội dung theo quy định gồm: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu Ngang khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang và sự định hướng công tác sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự hỗ trợ, quan tâm, phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và các cấp uỷ Đảng cơ sở tuổi trẻ Cầu Ngang luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nỗ lực phấn đấu thực hiện công tác đoàn và và phong trào thanh thiếu nhi đạt được nhiều kết quả nổi bật. Với những nổ lực và cố gắng đó 05 năm qua Huyện đoàn đều được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Cầu Ngang “Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đã bầu 21 đồng chí tham gia BCH khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 18 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn TNCS huyện Cầu Ngang khóa XII đã bầu 07 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí. Đồng chí Võ Hoàng Nam, Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Phạm Thị Tố Như, Phó Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn Cầu Ngang và xã Mỹ Long Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại Tiền Giang, ngày 28 – 29/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cai Lậy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị cuối cùng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tổ chức thành công Đại hội, sớm hơn tiến độ đề ra.

Tính đến ngày 29/7, Tiền Giang đã có 19/19 19 đơn vị các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội. Trong đó, 01 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm là đơn vị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành, 06 đơn vị thực hiện công tác bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội (Châu Thành, Gò Công Đông, Trường Đại học Tiền Giang, trường Cao đẳng Tiền Giang, trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, chiếm tỷ lệ  31,57 %).

 

 

Trên cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện vượt kế hoạch đã đề ra khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác tổ chức Đại hội, tinh thần tích cực chủ động của các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc  tạo tiền hướng đến tổ chức thành công Đại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

TN tổng hợp