Xung kích, hoàn thành mọi nhiệm vụ

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu nhi; chú trọng vào chất lượng công tác tuyên truyền thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Xây dựng lớp thanh niên sáng tạo, tiên phong, bản lĩnh ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh cho rằng, các chương trình đồng hành với thanh niên cần phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo, khuyến khích thanh niên trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào được triển khai mạnh mẽ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp như: Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển các kỹ năng trong cuộc sống; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hoạt động hướng về biển đảo, về Trường Sa thân yêu...

“Trước bối cảnh tỉnh nhà phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ từ đại dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, nêu cao tinh thần 'Tiên phong, tương trợ, thích ứng' để hiệu triệu và phát huy vai trò xung kích của thanh niên, tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ các thanh thiếu nhi và hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, làm sáng lên hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đánh giá.

Từ những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của đoàn viên, thanh, thiếu nhi, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa là một trong những đơn vị được đánh giá cao về sự sáng tạo, đổi mới phong trào, phương thức hoạt động Đoàn, các chương trình hành động ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà cũng nhìn nhận công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Phương thức hoạt động chưa thực sự bám sát cơ sở; chưa phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tính sáng tạo của thanh niên; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn ở khối địa bàn dân cư; công tác phát triển Đoàn ở khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên thiếu lý tưởng, thiếu mục đích phấn đấu trong sáng, ít quan tâm hoặc không quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế địa phương…

"Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là diễn đàn quan trọng quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ 2022–2027; phát huy trí tuệ, đề ra những giải pháp đúng đắn, hiệu quả hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà”, ông Ninh nhấn mạnh

Tiên phong trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đoàn Thanh niên phải tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách; xây dựng một thế hệ trẻ Khánh Hòa “vừa hồng, vừa chuyên”.

Từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, Tỉnh Đoàn cần chủ động, linh hoạt đổi mới trong quá trình triển khai các phong trào, gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với thực tiễn tình hình thanh niên.

Đồng thời, các chương trình đồng hành với thanh niên cần được đẩy mạnh; phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; hỗ trợ, khuyến khích thanh niên học tập, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của địa phương.

Xây dựng lớp thanh niên sáng tạo, tiên phong, bản lĩnh ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; định hướng nghề nghiệp cho thanh niên phù hợp nhu cầu lao động và cơ cấu kinh tế địa phương, tạo nguồn lao động trẻ, tay nghề.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa và giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Đoàn các cấp tiếp tục quan tâm khuyến khích thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề; tăng khả năng thích ứng của thanh niên đối với trong nền kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, cần chú trọng trau đồi học tập ngoại ngữ, thực hiện hiệu quả “Chương trình đồng hành cùng người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế.

"Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tin tưởng, động viên, giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn; thường xuyên quan tâm, theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương; phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong các tổ chức quần chúng địa phương”, ông Ninh nói.

Theo TP