An Giang: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh “Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Hiệu quả”

(CTG) Vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Việt Xanh được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang.

 

Toàn cảnh đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 hướng đến mục tiêu hành động “Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Hiệu quả” với quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ Doanh nhân trẻ An Giang, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Doanh nhân trẻ xung kích trên mặt trận kinh tế.

Ông Đặng Xuân Huy - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (bên phải sau cùng) trao cờ thi đua cho Hội Doanh nhân trẻ An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chúc mừng 26 Doanh nhân trẻ tiêu biểu được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương chọn cử tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang tiếp tục đưa hoạt động hội bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh An Giang; ngay sau Đại hội cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nghị quyết đại hội.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ An Giang được tặng cờ thi đua trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam” của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho các cá nhân; tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tặng Bằng khen 6 tập thể, 16 cá nhân Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã có thành tích hoàn xuất sắc công tác hội và Phong trào Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với niềm tự hào và phấn khởi về sự phát triển của tổ chức Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang, những đóng góp tích cực của từng hội viên cũng như đội ngũ doanh nhân trong toàn tỉnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; với nhận thức đầy đủ về trọng trách to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh nhà trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức đan xen; đại hội kêu gọi tất cả hội viên và các doanh nhân trẻ đoàn kết, tập hợp trong một tổ chức Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang, hưởng ứng các chương trình hoạt động của Hội, ra sức thi đua sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương An Giang ngày thêm giàu đẹp và phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Dạ Thủy, Thanh Tiền
Tỉnh Đoàn An Giang