An Giang: Tăng cường các hoạt động, chương trình phát triển thanh niên

(CTG) Ngày 30/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020; Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trong các cấp bộ Đoàn tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020; 03 bài tham luận của các đơn vị: Huyện Đoàn Chợ Mới “Vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới”; Huyện Đoàn Tịnh Biên “Tuổi trẻ Tịnh Biên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phát hiện và giới thiệu gương điển hình thanh niên tiên tiến”; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh “Kết quả thực hiện Chương trình cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến và công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp trong tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi An Giang”.

Các đại biểu góp ý về Báo cáo tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang 2012 - 2020.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào báo cáo kết kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020; công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên cấp huyện với Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; định hướng Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Võ Thị Thủy Tiên đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện các nội dung trọng tâm trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo, như: tăng cường chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn mới; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến và xây dựng kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang triển khai thực hiện trong giai đoạn mới; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân, kỹ năng xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí, hoài bão và khát vọng vươn lên cho thanh niên; trong tham mưu cơ chế, chính sách đột phá tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển công nghệ mới, thông minh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, dồi dào cho đất nước; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang, giai đoạn 2012 - 2020.

Thanh Tiền
Tỉnh Đoàn An Giang