Bắc Giang: “Nâng cao chất lượng chi đoàn và Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư” năm 2021

Nhằm đẩy mạnh, cụ thể hóa Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn, đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn, ngày 24/9/2021, tại huyện Lục Ngạn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thảo với sự tham gia của gần 100 cán bộ Đoàn là Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư các chi đoàn trên địa bàn dân cư thuộc huyện Lục Ngạn.

Quang cảnh Hội thảo

Tại chương trình, đã có các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận sôi nổi tại Hội thảo và 100% các đại biểu dự Tọa đàm đều có các ý kiến tham luận về những nội dung nâng cao chất lượng chi đoan và Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Trong đó, có nhiều cán bộ đoàn tâm huyết đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến các nội dung về các giải pháp thu hút, tập hợp thanh niên tại chi đoàn, đặc biệt là các chi đoàn khối nông thôn; nhiều đồng chí nêu những phương pháp tổ chức hoạt động tại chi đoàn, phát huy vai trò của bí thư trong việc thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của chi đoàn; các vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn, từ đó phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 Phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện đoàn Lục Ngạn

Nâng cao chất lượng chi đoàn và Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cứ là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Qua chương trình Hội thảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có nhiều thông tin về tình hình chi đoàn hiện nay và có nhiều đề xuất về những giải pháp nhằm xây dựng chi đoàn và đội ngũ Bí thư chi đoàn mạnh.

Những nội dung thu được tại chương trình Hội thảo là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiên cứu, cụ thể hóa công tác lãnh, chỉ đạo về công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn.

Hoàng Quân