Bắt đầu chấm bài thi vào lớp 10 của Hà Nội, dự kiến có điểm trước ngày 2/7

(CTG) Ngay sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi cuối tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, công tác chấm thi đã được triển khai. Dự kiến việc chấm thi sẽ được tiến hành cho đến ngày 23/6, sau đó, công bố điểm cho thí sinh trước ngày 2/7.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Hà Nội (Ảnh: ĐẠI THẮNG)
Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Hà Nội (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Để phục vụ công tác chấm thi vào lớp 10, Hà Nội thành lập Ban phách, Ban chấm thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ chiều 9/6, sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán, Ban phách bắt đầu thực hiện làm phách và bàn giao bài thi cho ban chấm thi theo quy định

Từ 14 giờ 30 phút chiều 9/6, ban chấm thi trắc nghiệm đã chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm… tại khu vực chấm thi

Từ ngày 10 đến 23/6, Ban chấm thi trắc nghiệm thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm khách quan của thí sinh. 

Từ ngày 12 đến ngày 23/6, Ban chấm thi tự luận sau khi nhận hướng dẫn chấm thi, phiếu chấm sẽ thực hiện chấm các bài thi tự luận. Đối với chấm thi tự luận, trong thời gian chấm thi, trưởng ban chấm phải báo cáo kết quả chấm thi về Sở Giáo dục và Đào tạo cuối mỗi ngày.

Đến ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện ghép điểm xét tuyển cho từng thí sinh.

Chậm nhất ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh.

Theo Nhân Dân