Bình Dương: Hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở đúng tiến độ

(CTG) Tính ngày 31/5, 457/457 cơ sở Đoàn của toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở đảm bảo tiến độ, đạt tỷ lệ 100%; 305/457 cơ sở Đoàn bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, đạt tỷ lệ 66,7%.

 

Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương bám sát thực hiện theo Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Đảng uỷ các trường Đại học, cao đẳng.

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là Đại hội Đoàn cấp xã điểm của tỉnh

Để đảm bảo tiến độ Đại hội Đoàn các cấp, kể từ đầu tháng 9/2021, BTV Tỉnh đoàn đã ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn và công văn chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, các đơn vị Đoàn cấp Huyện, Đoàn cấp cơ sở cũng tiến hành xây dựng Kế hoạch, triển khai, hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo Đoàn cấp trên đề ra. Đồng thời, BTV Tỉnh đoàn cũng đã thành lập các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm, đại hội bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội; thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn dự và chỉ đạo trực tiếp tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

Để định hướng, rút kinh nghiệm và tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, ngay từ đầu năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm khối Doanh nghiệp ngoài Nhà nước với Chi đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tỉnh). Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn 08 đơn vị đại diện cho 05 khối đối tượng để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, cụ thể: Khối nông thôn, đô thị: Đoàn xã Tân Hưng (Huyện đoàn Bàu Bàng), Đoàn phường Hiệp Thành (Thành đoàn Thủ Dầu Một); Khối trường học: Đoàn trường THPT Dĩ An (Thành đoàn Dĩ An), Đoàn khoa Ngoại Ngữ (Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một); Khối lực lượng vũ trang: Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (ĐTN Công an Tỉnh); Khối doanh nghiệp - hành chính sự nghiệp: Đoàn cơ sở Nông trường cao su Long Tân (ĐTN Công ty cao su Dầu Tiếng), Đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Dương, Đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Dương (Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tỉnh). Với sự quyết tâm, chủ động của tổ chức Đoàn các cấp, Đại hội điểm, Đai hội bầu trực tiếp Bí thư Đoàn cấp cơ sở đã hoàn thành đúng theo thời gian chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, trước ngày 15/02/2022.

 

Đại hội Chi đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2022-2024 là Đại hội điểm cấp cơ sở Đoàn do Trung ương Đoàn chỉ đạo

 

Ngay sau Đại hội điểm, Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và BTV Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tiến hành tổ chức các Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, làm tiền đề tiến đến Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong toàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ. Kết quả, qua hơn 05 tháng tổ chức Đại hội cấp cơ sở, có 457/457 cơ sở Đoàn của toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 91 khối địa bàn dân cư; 114 khối trường học; 47 khối lực lượng vũ trang; 115 khối hành chính - sự nghiệp; 90 khối doanh nghiệp), có 305/457 cơ sở Đoàn Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, đạt tỷ lệ 66,7% (đảm bảo tỷ lệ trên 60% cơ sở Đoàn so với yêu cầu).

Nhìn chung, công tác tổ chức Đại hội được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ theo Hướng dẫn số 66-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hướng dẫn số 64-HD/TĐTN-TCKT ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học và trình tự. 

Đại hội Đoàn thực sự là ngày hội tuổi trẻ, dịp sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên, đại hội đã phát huy tính dân chủ, trí tuệ của Ban Chấp hành, cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến; đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng công tác nhiệm kỳ mới sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và định hướng của đoàn cấp trên. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên. 

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ này, ngay sau khi Đại hội kết thúc đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các đơn vị về dự họp Đại hội có dịp phân tích các ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức Đại hội; các đơn vị Đoàn cấp cơ sở đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện Đại hội, điểm danh đại biểu tham dự, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19,… 

 

Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một lần VI, nhiệm kỳ 2022-2024

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở cũng còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như chất lượng văn kiện chưa thực sự bám sát yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhu cầu, xu hướng trong đoàn viên, thanh niên của địa phương, đơn vị, quá trình điều hành Đại hội còn có sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo thành công 03/20 Đại hội Đoàn cấp huyện, trong đó chỉ đạo tổ chức thành công 02 Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội (Thành Đoàn Thủ Dầu Một và Huyện Đoàn Bàu Bàng). Theo Chỉ thị của Tỉnh ủy, Đại hội Đoàn cấp huyện sẽ hoàn thành trước tháng 7/2022 và Đại hội Đoàn cấp tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 9/2022./.

Tỉnh Đoàn Bình Dương