Bình Dương: Hơn 30.000 lượt dự thi tìm hiểu Lịch sử Đảng, Đoàn và 04 bài lý luận chính trị

Sau một tuần phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên, thanh niên của 100% huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc với 19.651 lượt đăng ký và 31.366 lượt dự thi.

Đoàn viên tích cực hưởng ứng Cuộc thi

Chiều ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã công bố kết quả tuần 1 và danh sách 10 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất Tuần 1 Cuộc thi  tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh, Lịch sử Đoàn tỉnh Bình Dương và 04 bài lý luận chính trị.

Sau 01 tuần phát động phát động, Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, trong đó nổi bật là các đơn vị: Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một, Thành Đoàn Thủ Dầu Một, Thành Đoàn Dĩ An, Thành Đoàn Thuận An, Thị Đoàn Tân Uyên.

Ban tổ chức sẽ trao giải Vòng thi tuần vào ngày tổ chức Vòng bán kết và Chung kết Cuộc thi (dự kiến diễn ra vào ngày 15/04/2022). 

Cuộc thi với mục đích tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Sông Bé, Bình Dương qua các thời kỳ, về quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà qua các thời kỳ, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà. Đồng thời giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm vững được những vấn đề lý luận cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Theo ĐTN