Bình Thuận : Đạt nhiều kết quả sau một tháng triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Sau một tháng triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 , tuổi trẻ Bình Thuận đã đạt được những kết quả nổi bật .

Qua 01 tháng triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện 2021, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đ ãtập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung, chương trình trong chiến dịch nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, hộiviên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh hội, quốc phòng, an ninh. Tạo môi trường thực tiễn cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát huy những kết quả đạt được trong 1/3 chặng đường của chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự nỗ lực cố gắng, luôn đổi mớisáng tạo thích ứng nhanh trong triển khai chiến dịchcủa những tháng tiếp theo, góp phần tạo nên thành công chung cho toàn chiến dịch năm 2021.

Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đáng khích lệ của Tuổi trẻ Bình Thuận qua 01 tháng triển khaiChiến dịch Thanh niên tình nguyện 2021 qua bộ Infographics Ban Biên tập Tỉnh Đoàn thực hiện.