Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029

(CTG) Theo đó, tính đến ngày 06/02/2024, có 10/10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đánh giá của Uỷ ban Hội tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở được triển khai, thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Hội tỉnh. Quy trình tổ chức Đại hội đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và trình tự, đảm bảo cơ cấu, thành phần, theo định hướng của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở. Các báo cáo chính trị trình đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn được những người đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, có khả năng tập hợp, quy tụ thanh niên và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Tại mỗi Đại hội điểm cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đều trao tặng 01 công trình “Ngôi nhà đồng hành” trị giá 50 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Đến nay, đã hoàn thành chuỗi công trình với 10 “Ngôi nhà đồng hành” trị giá 500 triệu đồng, đây cũng chính là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn thành công tốt đẹp, sôi nổi hưởng ứng phát động thi đua cao điểm chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2024-2029.

Anh Thư
Tỉnh Đoàn Bình Thuận