Chiến dịch TNTN hè 2024: Triển khai huấn luyện các tình nguyện viên và đội hình dạy tiếng anh miễn phí

(CTG) Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Huấn luyện các tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp Trung ương và tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2024, kế hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

Năm 2024 là lần thứ 4 chương trình được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Chương trình sẽ được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 18-19/6/2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES tổ chức Chương trình Huấn luyện các huấn luyện viên tiếng Anh cấp Trung ương theo hình thức trực tuyến. Với hơn 140 tình nguyện viên được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn cử tham gia Chương trình Huấn luyện các tình nguyện viên dạy tiếng Anh năm 2024 là những thanh niên xung kích, có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tri thức và sức trẻ để mang kiến thức, kỹ năng tiếng Anh và hội nhập quốc tế truyền đạt đến thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.

Tham gia chương trình, các đại biểu sẽ trải qua 3 buổi tập huấn chuyên đề, cụ thể: Buổi tập huấn số 1 - Ứng dụng Flashcard & Mindmap trong giảng dạy cho thanh thiếu nhi; Buổi tập huấn số 2: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi qua câu chuyện (Story Telling); Buổi tập huấn số 3: Thảo luận nhóm, trao đổi về kỹ năng làm việc nhóm, thực hành, luyện tập với sự điều phối của các diễn giả, giảng viên. Sau Chương trình tập huấn, các đại biểu sẽ nhận được đầy đủ các tài liệu của chương trình gồm: Slide nội dung chi tiết các chuyên đề, các sản phẩm thảo luận nhóm và slide thuyết trình của các nhóm tại chương trình tập huấn, file ghi hình các bài giảng tập huấn, bản mềm các sách giảng dạy, trong đó có các sách giảng dạy, hướng dẫn về giao tiếp tiếng Anh.

Giai đoạn 02 diễn ra trong tháng 6/2024, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức tập huấn cấp tỉnh, đề nghị mỗi Đoàn cấp huyện hoặc tương đương lựa chọn 01 đại diện trở thành huấn luyện viên tiếng Anh cấp tỉnh, sau đó phối hợp với Huấn luyện viên cấp tỉnh đã được huấn luyện ở Giai đoạn 1 (cấp Trung ương) hoặc các Trung tâm Anh ngữ ở địa phương để triển khai nội dung tập huấn tương tự với mô hình, kiến thức đã được Trung ương Đoàn huấn luyện, hướng dẫn.

Trong giai đoạn 3, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, một số hoạt động như: Tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, các khu công nghiệp, khu dân cư; Lồng ghép các nội dung dạy tiếng Anh vào các đội hình tình nguyện; Tổ chức các lớp học tiếng Anh buổi tối, ngoài giờ, cuối tuần; hướng dẫn, giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các đối tượng thanh thiếu nhi (thiếu nhi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các điểm khai thác du lịch, con em công nhân, người lao động; thanh niên ở các khu chế xuất, khu công nghiệp…

CTG