Cơ nhân tạo - bước tiến lớn trong việc tạo ra Robot "rất người"

Cơ nhân tạo này có thể giúp nâng trọng lượng gấp 1000 lần và là một bước tiến lớn trong việc tạo ra robot giống người. Nhìn y như là lấy từ phim viễn tưởng Westworld ra vậy đó.

Cơ nhân tạo này có thể giúp nâng trọng lượng gấp 1000 lần và là một bước tiến lớn trong việc tạo ra robot giống người. Nhìn y như là lấy từ phim viễn tưởng Westworld.
 
Tế bào nhân tạo này do khoa cơ khí trường đại học Columbia phát minh ra và có thể in 3D thành bất kỳ hình dáng nào theo hình dáng cơ thật. Đơn vị cơ này hoàn toàn không cần lực nén bên ngoài khi phồng lên. Nó tự động phình ra khi gặp nhiệt điện, nâng được gấp 15 lần so với cơ thật.
 
Robot sử dụng vật liệu mềm rất cần thiết khi làm những việc có tương tác với con người. Với cơ nhân tạo này có thể bắt chước các vận động như cầm nắm, thao tác. Phát minh mang tính đột phá này sẽ đưa đến một bước tiến mới trong việc tạo ra humanoid robot - người máy rất người trở nên phổ biến. Các nhà nghiên cứu hiện đang tiến hành bước cuối cùng làm thế nào kết nối và sử dụng AI để điều khiển cơ nhân tạo.
 
Khi robot cứ như là người thật và chắc chắn sẽ có ngày đó với tiến độ phát triển của khoa học kỹ thuật như hiện nay, thế giới sẽ thay đổi thế nào? Con người sẽ thay đổi thế nào?
 
Nguồn : Nguyễn Phi Vân