CÔNG BỐ BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VN TP HCM LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

CTG - Biểu trưng là sản phẩm đạt Giải Nhất tại Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, của tác giả Đặng Văn Kiệt