Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027

(CTG) Ngày 30/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tinh thần hành động "bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triển" đã diễn ra phiên trọng thể. Đại hội có sự tham gia của 225 đại biểu đại diện cho hơn 130.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

 

Bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bản lĩnh, đạo đức

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XV cho biết: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần này diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Đồng chí Bùi Đức Giang trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

 

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng với mảnh đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ Đất Tổ luôn là lực lượng được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc hoàn thành mục tiêu chung đó.

Theo đồng chí Giang, Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ XV.

Từ đó, Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XVI thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu để dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tại phiên trọng thể, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XV trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành khóa XV trình Đại hội; báo cáo tóm tắt kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Thọ khóa XV. Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng tổ chức được củng cố, kiện toàn và nâng cao. Các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò xung kích của thanh niên.

Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi. Trong nhiệm kỳ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đã nhận được nhiều khen thưởng, như: Cờ thi đua xuất sắc của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020, 2021; Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2017, 2021.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành khóa XV trình Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu tinh thần yêu nước, có khát vọng cống hiến, có tri thức, kỹ năng sống, có lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào, chương trình hành động để tạo môi trường cho thanh niên cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thực sự là “người bạn tin cậy” của thanh thiếu nhi, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Với tinh thần hành động "bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triển" trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục; 3 phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; và 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống.

Đại hội đặt ra chỉ tiêu trong 5 năm tới sẽ có trên 80 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Hằng năm mỗi Đoàn cấp huyện và Đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phấn đấu mỗi năm trồng mới 250 nghìn cây xanh.

Hằng năm hỗ trợ thực hiện hóa 750 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên. Hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; nâng tổng dư nợ vốn vay do Đoàn quản lý đạt 1.100 tỷ đồng trở lên.

Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho 65 nghìn đoàn viên thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 100 nghìn đoàn viên, thanh niên.

Kết nạp ít nhất 50 nghìn đoàn viên mới; ít nhất 10 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu thành lập 25 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Khâu đột phá khắc phục tính hành chính, hình thức

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua.

 

Đồng chí Hoàng Công Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Công Thủy lưu ý, các cấp bộ Đoàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đoàn viên thanh niên; vận động hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng; xây dựng Đoàn vững về chính trị, tư tưởng - mạnh về tổ chức.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, coi đây là khâu đột phá, khắc phục tính hành chính và hình thức. Nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, hướng về cơ sở và phát triển bền vững.

Tăng cường vận động đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận xây dựng các công trình thanh niên và các dự án mang tính cộng đồng, phấn đấu có nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa; từng bước hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ", đồng chí Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

 

Đồng chí Hoàng Công Thủy tặng Bức trướng tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ

 

Đồng chí Thủy cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tỉnh Phú Thọ thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; trọng tâm là nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, nhất là cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp, địa bàn nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, vùng có đạo; đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nguồn TPO